חוסר ביטחון
חוסר ביטחוןחוסר ביטחון
חוסר ביטחון
דבר אשר נפוץ הרבה יותר ממה שאנשים חושבים. אמנם נראה כי רוב האנשים מפגינים מידה סבירה של ביטחון עצמי, במקרים מסוימים זה עשוי להיות בסך הכול מקרה של חוסר ביטחון עצמי אשר אותו הם מנסים להסתיר באמצעות התנהגות חיצונית הכוללת ביטויים של ביטחון עצמי.