עוני בצה"ל

עוני בצה"לעוני בצה"ל
עוני בצה"ל
20% מכל החיילים הסדירים בצבא, כלומר 1 מתוך כל 5 חיילים נזקקים לסיוע כלכלי.