קדוש

קדושקדוש
קדוש
בעל תכונות אלוהיות וחשיבות דתית.