גבורה
גבורהגבורה
גבורה
מעלה אנושית המתבטאת לרוב בעשיית, או נכונות לעשיית, מעשי אומץ אל מול סכנות ותוך הקרבה עצמית. עיטור המופת ניתן פעמים רבות על מעשה גבורה בעת קרב.