כדור האושר

כדור האושרכדור האושר
כדור האושר
פרויקט מיוחד של אורלי וילנאי על הסיבות שהובילו את ישראל להיות שיאנית בצריכת כדורים פסיכיאטריים