עיריית גבעתיים
עיריית גבעתייםעיריית גבעתיים
עיריית גבעתיים
עיריית גבעתיים  היא גוף השלטון המקומי, במעמד של עירייה, האחראי לניהולה השוטף של העיר גבעתיים ככל רשות מקומית, עוסקת עיריית גבעתיים בעניינים מוניציפליים מסוג הסדרת שירותי חינוך, תרבות, רווחה, תשתיות, ניקיון, תברואה וכדומה.