גבי מגנזי

גבי מגנזיגבי מגנזי
גבי מגנזי
איש עסקים, מעורב בשתי חקירות שחיתות.