תירוצים

תירוציםתירוצים
תירוצים
סיבה הנועדה להצדיק מעשה שיש בו פגם.