זעמן שחור
זעמן שחורזעמן שחור
זעמן שחור
הנחש הארוך בישראל, תפוצתו באזורים הלא מדבריים באיראן, עיראק, טורקיה, קפריסין, ירדן, סוריה וישראל. אינו ארסי, ובשל רעבתנותו הגדולה נחשב למועיל שבנחשים בהדבירומכרסמים רבים, ואף נחשים ארסיים באזורי תפוצתו כגון צפע מצוי. זעמן שחור הוא נחש פעיל למדי ומהנפוצים בנחשי ישראל. ככל נחשי ישראל הוא בעל חיים מוגן, ואסור להחזיקו בשבי ללא היתר ממשלתי מיוחד.