דני עטר

דני עטרדני עטר
דני עטר
יש ציבור ישראלי ששימש כיו"ר קרן קיימת לישראל, ראש המועצה האזורית הגלבוע והיה חבר הכנסת העשרים למשך כשמונה חודשים מטעם סיעת המחנה הציוני