ביקורת

ביקורתביקורת
ביקורת
שיפוט או הערכה של מישהו או משהו, הבעת דעה שלילית, הצבעה על ליקויים, וסקירה של אירוע, מופע, תערוכה וכד' לשם מתן הערכה.