פלילי

פליליפלילי
פלילי
נוגד את החוק באופן חמור, יכול לגרור אחריו תביעה משפטית מטעם המדינה.