סוקניק חיים

סוקניק חייםסוקניק חיים
סוקניק חיים
פרופ' חיים סוקניק הוא פרופסור ישראלי-אמריקאי לכימיה אורגנית, המכהן כנשיא המרכז האקדמי לב בירושלים.