חתן וכלה

חתן וכלהחתן וכלה
חתן וכלה
בני הזוג הנישאים, מכונים "חתן" ו"כלה", ובתום הטקס הם נקראים "בעל" ו"אישה". קיימת ביניהם זיקה המעוגנת בחוק