בועז טופורובסקי
בועז טופורובסקיבועז טופורובסקי
בועז טופורובסקי
חבר הכנסת, יו"ר סיעת יש עתיד ויו"ר הקואליציה בכנסת ה-24. טרם כניסתו לפוליטיקה היה יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל