צוואה ביולוגית
צוואה ביולוגיתצוואה ביולוגית
צוואה ביולוגית
המונח "צוואה ביולוגית" מתייחסת לרצונו של האדם להותיר מאחוריו את החומר הגנטי שלו, דהיינו חומר זרע, או ביצית, וזאת למטרת הולדת צאצאיו של האדם גם לאחר פטירתו. במרבית המקרים, הצוואה הביולוגית קובעת כי המוטבים יהיו קרובים של האדם, אף שאין הכרח כי כך יהיה.