אברי על הבר
אברי על הבראברי על הבר
אברי על הבר
פינת הריאיונות האינטימיים של אברי גלעד בתוכנית הבוקר "העולם הבוקר" בערוץ 13