עושה כרצונו

עושה כרצונועושה כרצונו
עושה כרצונו
עושה כרצונו - ספרה של אסתי וינשטיין ז"ל.