מהדורת החדשות בערבית

מהדורת החדשות בערביתמהדורת החדשות בערבית
מהדורת החדשות בערבית
מהדורת החדשות בערבית המשודרת בכל יום שישי בשעה 12:35