עמותת-אלומה

עמותת-אלומהעמותת-אלומה
עמותת-אלומה
עמותת "אלומה - למעורבות חברתית - לזהות יהודית" הוקמה בשנת 1983 על ידי תנועת הקיבוץ הדתי מתוך מחויבת לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת כנגזר מתפיסת עולמה של התנועה, הדוגלת ומתנהלת לאור ערכי "תורה ועבודה". אלומה יוזמת מובילה ומפעילה תוכניות חינוכיות שליבת עשייתן היא הרחבת מעגל המשרתים בשירות צבאי או אזרחי-לאומי משמעותי מקרב אוכלוסיות ייחודיות וליווי בוגרי התוכניות לרכישת השכלה גבוהה, תעסוקה הולמת השכלה ואזרחות פעילה.