עמותת-אדל

עמותת-אדלעמותת-אדל
עמותת-אדל
עמותה ע"ש אדל ביטון הי"ד, הקמה של מרכז סיוע חברתי שיקומי לאבדן ושכול במרכז הארץ.