אמנסטי
אמנסטיאמנסטי
אמנסטי
אמנסטי אינטרנשיונל מהמילה האנגלית Amnesty, "חנינה". הוא ארגון לא-ממשלתי בינלאומי הפועל לקידום זכויות האדם המקודשות במגילת זכויות האדם של האו"ם ובסטנדרטים בינלאומיים אחרים לזכויות אדם