עקיבא
עקיבאעקיבא
עקיבא
שמר ויוצר. שחרר את השירים "אתה הולך איתי", "אל תעזבי ידיים" ו"שלום בבית".