נגד משמעת
נגד משמעתנגד משמעת
נגד משמעת
נגד יחידה, או בשמו המקובל יותר רס"ר משמעת, הוא תפקיד הקיים בכל יחידה בצה"ל הממולא על ידי נגד שהוסמך לכך. ממלא התפקיד אינו בהכרח בדרגת רס"ר אך הוא בהכרח נגד (איש קבע שאינו קצין). נגדי היחידה מזוהים תמיד לפי שרוך בצבעי כחול-לבן שעל מדיהם.