פעילות העמותה
פעילות העמותהפעילות העמותה
פעילות העמותה
פעילות העמותה נועדה לחזק, לשקם ולתמוך באנשים עם מוגבלות באמצעות פעילויות ספורט מסוגים שונים.