"The Wall": מבחן הזוגיות של ורד ואודליה

ורד אסף ואודליה סויסה הן המתמודדות שינסו לנצח הערב את הקיר של "The Wall". כדי לבחון עד כמה החברות בין השתיים חזקה מספיק כדי לנצח את הקיר, ביקשנו מהן לענות על מבחן הזוגיות שלנו. בואו להכיר אותן לעומק

זמן צפייה: 01:25