"התחילו לשרוף את הבית, כנראה מזה אנחנו לא נצא. אוהבים אתכם": 6 מבני משפחתו של רמוס נחטפו

מתוך עשרת בני משפחתו של רמוס, 6 חטופים - שתי בנותיו, שלוש נכדותיו וחתנו. הם היו בקיבוץ ניר עוז בשבת השחורה, ומאז נותק מהם הקשר. רמוס סיפר ההודעה הקולית האחרונה שקיבל מבני המשפחה ("אתה שומע את האימה בקול"), על הסרטון מהשבי בו הופיעה בתו, דניאל ("לא ידעתי מה אני הולך לראות; הטקסט הוכתב לה") ועל המידע היחיד שקיבל בנוגע לשאר בני משפחתו ("הודיעו לנו שכולם היו בחיים כשהובילו אותם לעזה")

זמן צפייה: 05:20