המהדורה המרכזית 30.08.20 המהדורה המלאה - מרידור מתפטר

"קבלת ההחלטות מושפעת מאינטרסים צרים לצד השתקת הדרג המקצועי, שליפות מהמותן ורמיסת הכללים" אמר הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שאול מרידור, לפני שהתפטר - המהדורה המלאה

זמן צפייה: 01:16:20
"קבלת ההחלטות מושפעת מאינטרסים צרים לצד השתקת הדרג המקצועי, שליפות מהמותן ורמיסת הכללים" אמר הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שאול מרידור, לפני שהתפטר - המהדורה המלאה