היום שהיה 27.07.20 התכנית המלאה - קריסת בתי החולים

מחלקות הקורונה שוב לא עומדות בעומס, כשחולים משוחררים לפני שהחלימו באופן מלא, זאת כדי לפנות מיטות. בי"ח הדסה למד"א: "אל תפנו אלינו יותר חולים" - התכנית המלאה

זמן צפייה: 27:05

מחלקות הקורונה שוב לא עומדות בעומס, כשחולים משוחררים לפני שהחלימו באופן מלא, זאת כדי לפנות מיטות. בי"ח הדסה למד"א: "אל תפנו אלינו יותר חולים" - התכנית המלאה