היום שהיה 20.05.20 התכנית המלאה - הקרב על הסיפוח

רוסיה יוזמת פסגה בין ארה"ב לפלסטינים כדי לחדש את המגעים בין הצדדים וצפויה להזמין גם נציגים ממדינות ערב כדי לעודד את הפלסטינים להגיע - התכנית המלאה

זמן צפייה: 24:00

רוסיה יוזמת פסגה בין ארה"ב לפלסטינים כדי לחדש את המגעים בין הצדדים וצפויה להזמין גם נציגים ממדינות ערב כדי לעודד את הפלסטינים להגיע - התכנית המלאה