היום שהיה 19.07.20 התכנית המלאה - משפט נתניהו

בדיון השני במשפטו של נתניהו בתיקי 1000, 2000 ו-4000, נקבע כי שלב ההוכחות במשפט יחל בינואר. השופטת פרידמן-פלדמן נזפה בעו"ד של רה"מ על כך שבכל דיון פרקליטו מוחלף - התכנית המלאה

זמן צפייה: 23:01

בדיון השני במשפטו של נתניהו בתיקי 1000, 2000 ו-4000, נקבע כי שלב ההוכחות במשפט יחל בינואר. השופטת פרידמן-פלדמן נזפה בעו"ד של רה"מ על כך שבכל דיון פרקליטו מוחלף - התכנית המלאה