היום שהיה 19.04.20 התכנית המלאה - יוצאים מהסגר

עם ההקלות בהסגר נשמעה ביקורת במשרד הבריאות על כך שישראל נטולת כלים הכרחיים למניעת התפרצות ובנוסף לא ערוכה למניעת הגל השני של ההדבקות, שלדבריהם יגיע באופן בלתי נמנע - התכנית המלאהעם ההקלות בהסגר נשמעה ביקורת במשרד הבריאות על כך שישראל נטולת כלים הכרחיים למניעת התפרצות ובנוסף לא ערוכה למניעת הגל השני של ההדבקות, שלדבריהם יגיע באופן בלתי נמנע - התכנית המלאה

זמן צפייה: 25:56

עם ההקלות בהסגר נשמעה ביקורת במשרד הבריאות על כך שישראל נטולת כלים הכרחיים למניעת התפרצות ובנוסף לא ערוכה למניעת הגל השני של ההדבקות, שלדבריהם יגיע באופן בלתי נמנע - התכנית המלאה