היום שהיה 16.08.20 התכנית המלאה - ההסלמה בדרום

עשרות שריפות נרשמו בדרום מטרור הבלונים, "כל לילה מתנהלת מלחמה על חשבון הנפש שלנו" אומרים התושבים. ישראל הפסיקה להעביר דלקים לרצועה, וכתוצאה תחנת הכוח שם תושבת בקרוב - התכנית המלאה

זמן צפייה: 24:58
עשרות שריפות נרשמו בדרום מטרור הבלונים, "כל לילה מתנהלת מלחמה על חשבון הנפש שלנו" אומרים התושבים. ישראל הפסיקה להעביר דלקים לרצועה, וכתוצאה תחנת הכוח שם תושבת בקרוב - התכנית המלאה