היום שהיה 13.05.20 התכנית המלאה - עולה על הפסים?

דרמה בנוגע לחזרת הרכב לפעילות: לאחר ההודעה כי פעילות הרכבת תתחדש בראשון ללא מגבלת נוסעים, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימטוב הודיע שהוא מתנגד למהלך - התכנית המלאה

זמן צפייה: 23:25

דרמה בנוגע לחזרת הרכב לפעילות: לאחר ההודעה כי פעילות הרכבת תתחדש בראשון ללא מגבלת נוסעים, מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימטוב הודיע שהוא מתנגד למהלך - התכנית המלאה