היום שהיה 09.06.20 התכנית המלאה - ביטול חוק ההסדרה

זמן צפייה: 25:24
בהרכב של תשעה שופטים בג"ץ פסל את חוק ההסדרה, ברוב של 8 שופטים מול אחד. החוק נועד להכשיר את הבניה בהתנחלויות ובמאחזים ועורר דרמה משפטית ופוליטית - התכנית המלאה