היום שהיה 06.10.20 התכנית המלאה - מצפצפים על ההנחיות

רשימת נבחרי הציבור שמפרים את ההנחיות שנקבעו על ידם רק גודלת מיום ליום. המסר? בישראל 2020 נבחרי הציבור יכולים לעשות ככל העולה על רוחם בלי חשש מההשלכות - התכנית המלאה

זמן צפייה: 25:10

רשימת נבחרי הציבור שמפרים את ההנחיות שנקבעו על ידם רק גודלת מיום ליום. המסר? בישראל 2020 נבחרי הציבור יכולים לעשות ככל העולה על רוחם בלי חשש מההשלכות - התכנית המלאה