היום שהיה 04.10.20 התכנית המלאה - הקרב על פתיחת המשק

בהתכנסות הקרובה של קבינט הקורונה צפוי שר האוצר לדרוש כי המשק יחזור לפעילות מלאה לאחר הסגר, הדרישה מבוססת על מדד הירידה בתחלואה של משרד הבריאות - התכנית המלאה

זמן צפייה: 22:52

בהתכנסות הקרובה של קבינט הקורונה צפוי שר האוצר לדרוש כי המשק יחזור לפעילות מלאה לאחר הסגר, הדרישה מבוססת על מדד הירידה בתחלואה של משרד הבריאות - התכנית המלאה