היום שהיה 03.09.20 התכנית המלאה - חרדים לסגר

זמן צפייה: 20:25
הזעם על החלטות קבינט הקורונה ניכר בבירור בחברה החרדית עם קריאות למרד נגד הסגר והרב קניבסקי שהורה: "לא לבצע בדיקות קורונה בישיבות" - התכנית המלאה