חמש עם שרון גל 05.10.20 התכנית המלאה - איפה האמון?

רבות דובר, ובצדק, על שיקום אמון הציבור בנבחריו. אך נדמה ששוב, על חלקם זה לא חל: גילה גמליאל, מיקי לוי ורמי גרינברג, ראש עיריית פ"ת, כולם חושבים שהכללים לא חלים עליהם - התכנית המלאה

זמן צפייה: 48:41

רבות דובר, ובצדק, על שיקום אמון הציבור בנבחריו. אך נדמה ששוב, על חלקם זה לא חל: גילה גמליאל, מיקי לוי ורמי גרינברג, ראש עיריית פ"ת, כולם חושבים שהכללים לא חלים עליהם - התכנית המלאה