חדשות היום עם אלמוג בוקר 06.08.20 התכנית המלאה - גן הזוועות

עימות בביהמ״ש בין הורי הילדים למשפחתה של אחת הסייעות בגן, השופטת בדיון: ״מדובר באלימות שיטתית, קיימים מאות סרטונים". סייעת נוספת נעצרה ושוחררה למעצר בית לאחר שנחקרה - התכנית המלאה

זמן צפייה: 41:10

עימות בביהמ״ש בין הורי הילדים למשפחתה של אחת הסייעות בגן, השופטת בדיון: ״מדובר באלימות שיטתית, קיימים מאות סרטונים". סייעת נוספת נעצרה ושוחררה למעצר בית לאחר שנחקרה - התכנית המלאה