שש אמנון לוי 22.07.20 התכנית המלאה - האמת העירומה

במהלך הפגנתן של העובדות הסוציאליות בירושלים, עלתה מפגינה על פסל המנורה שמול הכנסת, ונשארה ללא חלק עליון. הדבר עורר סערה גדולה, ונתפס בידי חלק כביזוי הסמל - התכנית המלאה

זמן צפייה: 56:05

במהלך הפגנתן של העובדות הסוציאליות בירושלים, עלתה מפגינה על פסל המנורה שמול הכנסת, ונשארה ללא חלק עליון. הדבר עורר סערה גדולה, ונתפס בידי חלק כביזוי הסמל - התכנית המלאה