שש אמנון לוי 12.08.20 התכנית המלאה - פרשת "גן הזוועות"

בית המשפט אישר לפרסם את הצילומים הקשים מגן טולי ברמלה, שבו עברו הפעוטות התעללות ע"י הגננת. מה עבר על הילדים שהיו שם? מה עוברים ההורים? - התכנית המלאה

זמן צפייה: 09:57

בית המשפט אישר לפרסם את הצילומים הקשים מגן טולי ברמלה, שבו עברו הפעוטות התעללות ע"י הגננת. מה עבר על הילדים שהיו שם? מה עוברים ההורים? - התכנית המלאה