מהם זכויות הדיירים בפרויקט פינוי בינוי?

תהליך פינוי בינוי הוא חלק הכרחי בכל שיפוץ של מבנים ישנים, מה שעשוי לעיתים להימשך שנים ארוכות עד קבלת כל האישורים הרלוונטיים. תהליך פינוי בינוי כולל קבלת דירה משופצת, חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה ורווחה כללית טובה יותר לדיירי המבנה.

בין היתר, תהליך פינוי בינוי הוא תהליך הכולל את העברת הדיירים בזמן השיפוץ לדיור זמני. אבל לפני שתוכלו לעבור לדיור זמני, תצטרכו לחתום על אי-אלו מסמכים ובקשות, מה שכנראה יצריך סיוע של עורך דין פינוי בינוי. אם כך, זו בעצם אחת מהזכויות החשובות שלכם – הזכות לבחור את עורך הדין שלכם. כמו כן, יש לכם זכות לבחור חברת יזמות נדל"ן שתוביל את תהליך הפינוי בינוי. אלו זכויות חשובות שאין להקל בהן ראש, כי פעולות אלו יקבעו את התקדמות התהליך שלכם והצלחתו.

זכותכם לבחון את התמורה המוצעת לכם

בתהליכי פינוי בינוי, למה חשוב לבחון את התמורה המוצעת לדיירים על ידי חברת יזמות נדל"ן וכיצד בוחנים זאת? אחד השיקולים החשובים ביותר בכל הליך פינוי הוא התמורה שהוצעה על ידי חברת הנדל"ן והיזמות.

התמורה שניתנת לבעל נכס משתנה ממקרה למקרה, אבל בכל מקרה התמורה שניתנת לדיירים על ידי החברה צריכה להיות הוגנת וסבירה, בהתחשב בגורמים כמו משך התושבות שלהם, סוג הנכס וכל נסיבות אחרות. לרוב, שמאי פינוי בינוי בוחן את התמורה שניתנת לדיירים על ידי חברה יזמית מקרקעין. זה כולל היבטים כמו האם השוכר מתגורר בנכס במשך זמן רב, או אם יש לו צרכים מיוחדים שצריך לקחת בחשבון וכולי.

הזכות לקבלת ערבות בנקאית, בדק ואחריות ועוד

כחלק מתהליך פינוי בינוי, עורך דין פינוי בינוי תמיד יוודא שהדיירים מקבלים ערבות בנקאית אוטונומית מהחברה היזמית. בדרך כלל זו ניתנת להבטחת תשלום דמי השכירות. הערבות ניתנת לרוב עד למסירת הדירה החדשה לדייר.

מעבר למה שציינו עד כה, זכותכם לבדק ואחריות, כאשר יהיה עליכם לדרוש את אחריות היזם לדירות החדשות בהתאם לקבוע בחוק מכר דירות. כמו כן, מומלץ לקבוע בהסכם מול החברה היזמית את קבלת האישור מחברת הביטוח על קיום דרישות ביטוח על ידי היזם. זה בדרך כלל יכלול ביטוח קבלנים, כמו גם ביטוח לעבודות הפרויקט עצמן. מומלץ גם לדאוג לאחריות צד ג', אחריות מעבידים וביטוח אחריות מקצועית.

זכותכם לגילוי ושקיפות בכלל התהליך

כל גורם אשר מקבל שכר מהחברה היזמית, או פועל מטעמה, או כל גורם שתלוי בהתקיימות העסקה - מחויב להצהיר על כך מראש. זאת, בעת הפנייה הראשונה בתחילת התהליך לדיירים, לפני חתימה על ההסכם. יש לציין, כי הפרת דרישות אלו לגילוי ולשקיפות תאפשר לדייר לחזור בו מההסכם. מעבר למה שציינו במאמר זה, אתם זכאים לזכויות נוספות בתהליכי פינוי בינוי. קבלו סיוע של עו"ד פינוי בינוי כדי להבין את זכויותיכם המלאות.