תביעות סיעוד: אבנר הייזלר מציג מדריך שעושה לנו סדר ויסייע במימוש זכויותינו הסיעודיות

בכתבה זו נמשיך ונעסוק באתגרים מולם יידרש מבוטח בפוליסת סיעוד להתמודד, בשעה בה יבקש למצות את זכויותיו הביטוחיות, מתוקף פוליסה שברשותו. בדגש על חשיבות, הכרה, ועיון מעמיק בפוליסה שנרכשה ובתנאיה.

חברות הביטוח המשמשות כעסק כלכלי לכל דבר, תעשינה הכול על מנת לשמר את האינטרס החשוב להן כל כך, תוך שימוש בדרכים שונות ומגוונות שיסייעו להן להתחמק ממימוש זכויות המבוטח אשר במסגרת חבותן, תוך ניצול מגוון הכלים העומדים לרשותן, שלמרבה הצער הפכו עם השנים לשיטות מתוחכמות וקבועות המסייעות להן להתנער מתשלום תגמולי הביטוח, בניגוד מוחלט להתחייבותן בפוליסה המנוהלת על ידן, מסביר אבנר הייזלר.

תנאי פוליסה:

אבנר הייזלר אומר שעל חברת הביטוח להציג בפני המבוטח את תנאי הפוליסה המלאים בעת ההצטרפות לפוליסה, ובשעה בה הוא מבקש לתבוע את זכויותיו בכפוף למצבו הרפואי.

עובדה זו למרבה הצער נעדרת מעיני הציבור, ומנוצלת פעמים רבות על ידי חברות הביטוח, על מנת למנוע מהמבוטח את קבלת זכויותיו.

לדברי אבנר הייזלר אחת הטענות השכיחות המהוות עילה להתנערות מאחריות חברות ביטוח, היא טענת ''אי גילוי''.
לרוב טענה זו עולה לאחר פנייה יזומה של מבוטח או מי מטעמו לחברה המבטחת, בדרישה למימוש זכויותיו בטענה ל''קיום מקרה הביטוח''.

מיישב התביעה שבחן את מצבו הרפואי של המבוטח תוך עיון מעמיק בתיקים רפואיים וניירת  העומדת לרשותו, לרבות טופס הצהרה ותנאים עליהם חתם המבוטח בעת ההצטרפות לפוליסה, יבחר לנצל פרצות העומדות לרשותו ומאפשרות לו לדחות את בקשת המבוטח, בטענה שכביכול  בעת ההצטרפות לפוליסה הוא לא חשף באופן מלא ושקוף פרטים אודות מצבו הרפואי, ובכך תוך ייחוס כוונות מרמה, לדחות את בקשתו, מסביר אבנר הייזלר.

וכאילו לא די בזה, במקרים בהם נדחית תביעה בטענת ''אי גילוי'', תבחר חברת הביטוח לא אחת לבטל לחלוטין את הפוליסה שברשות המבוטח, ובכך תתנער מאפשרות תביעה עתידית בטענה שאילו הייתה נחשפת למצבו הרפואי המלא בעת ההצטרפות, יתכן והייתה בוחרת שלא לבטח אותו כלל במסגרתה, או שהייתה מאפשרת לו לרכוש פוליסה אך בתנאים מחייבים יותר, הכוללים בין  היתר תשלומי פרמיה חודשיים גבוהים מאוד.

מיותר לציין שבמקרים בהם בוטלה הפוליסה לא הוחזרו למבוטח תשלומי הפרמיה אותם שילם בקביעות מדי חודש, לעיתים במשך עשרות שנים.

אבנר הייזלר אומר שחשוב לדעת כי גם במקרים אלו עומדת לרשות המבוטח האפשרות לערער על החלטת חברת הביטוח לדחות את תביעתו, למרות שכביכול נראה שההחלטה אינה ברת שינוי.

לצד מבוטחים רבים שלמצער ''נלכדו'' במלכודת שטמנה להם חברת הביטוח, והתייאשו מהאפשרות לממש את זכויותיהם. אנו עדים לסיפורי הצלחה רבים של מבוטחים שלא קיבלו את טענת חברת הביטוח כמובנת מאליה, ועשו הכול עד שהחברה נאלצה לחזור בה מהחלטתה, תוך תשלום מלא של תגמולי הביטוח בכפוף לתנאי הפוליסה.

אבנר הייזלר מסביר שבמסגרת האפשרויות העומדות לרשות המבוטח, ישנן דרכים אופרטיביות להתמודדות מול טענה זו:

  1. ראשית יש לעיין באופן מעמיק במכתב הדחייה, ולהבין ממנו את הטענות בגינו נדחתה התביעה.
  2. לרשות המבוטח עומדת האפשרות להזמין העתק פוליסה הכולל את תנאי הפוליסה המלאים, תשלומי הפרמיה, הגדרת מקרה ביטוח, ועוד.
  3. יש להזמין את טופס הצהרת הביטוח ולעבור על השאלות שנשאל המבוטח בעת ההצטרפות לפוליסה, לעיתים השאלה הספציפית המתייחסת לטענת "אי גילוי" נשאלה באופן חלקי/חסר, מה שיפסול את טענת ''אי גילוי'' ודחיית התביעה, ויטיל את מלוא האחריות על הגורם המבטח.

והחשוב מכל, גם אם אתם מתקשים או נרתעים ממאבק שיוביל למימוש זכויותיכם, לעולם אל תתייאשו. פנו לגורמים מומחים בתחום שיסייעו לכם לקבל את המגיע לכם ביושר במסגרת פוליסה שברשותכם, מסביר אבנר הייזלר.

יחד נוביל שינוי מבורך ונוכיח לחברות הביטוח שלמרות פערי הכוחות בינן לבין המבוטחים, עדיין התחייבויות יש לקיים.