בתי ספר שביטלו את שיעורי הבית עלו במבחני המיצ''ב!

אייל דורון מסביר מדוע משרד החינוך חייב לבטל את שיעורי הבית בבתי הספר: "מהפכת שיעורי הבית לא קוראת לבטלה או חוסר מעש ואין כוונה לא לתרגל אבל הרעיון הוא להתחיל לתרגל באופן רלוונטי"

זמן צפייה: 02:55