"זה לא קשור לסטטוס קוו אלא נעשה כדי למנוע חיכוך, כי בחגים יש עשרות אלפי מתפללים בהר ונוצר קושי לתת מענה ביטחוני למי שמבקר שם. הכול כפוף להערכת מצב שתקיים משטרת מחוז ירושלים מחר בבוקר. העולם צריך לראות שמי שמפר פעם אחר פעם את הסטטוס קוו ומסית לאלימות בהר, זה הוואקף והגורמים הפלסטיניים".