אז, ובשל הדוקרנים שהוצבו בשער, ניזוקו הגלגלים של הרכב. בעקבות כך, יצא החשוד מהמכונית והחל להימלט באופן רגלי. בשלב זה, הוחשך הבסיס וכל החיילים הונחו להישאר בתוך החדרים. במשך מספר שעות התנהל מרדף וחיל האוויר הקפיץ מסוקים כדי לאתרו בבסיס המשתרע על פני קילומטרים רבים.