עקב העברת בתי המשפט למתכונת חירום, יתקיימו דיונים דחופים בלבד. כאמור, התקנות רק שהחיל שר המשפטים תקפות רק ל-24 שעות, אך צפויות להימשך גם כמה זמן אחר כך. בתקופה זו יתקיימו דיונים רק בענייני מעצר ושחרור בערובה, מעצר מנהלי, עתירות דחופות לבג"ץ, עבירות לפי חיקוקים הנוגעים למצב החירום המיוחד וסעדים זמניים דחופים בעניינים אזרחיים.