"אני פועלת באופן פוליטי למען סיום הכיבוש והשגת שלום צודק", כתבה יזבק. "בעיני זו הדרך היחידה לסיום הסבל ושפיכות הדמים. זה נורא ואיום בעיניי שילדים, צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, מקפחים את חייהם או חווים סבל בהקשר של הכביש. בריאיון אמרתי שכיבוש הוא לא לגיטימי, ואמירה זו היא אנדרסטייטמנט, כי הכיבוש הוא מצב נוראי והוא מקור האלימות".