פרשנות: חרף העיסוק בחיסון - בחירות לא מוכרעות רק על נושא אחד

ע"פ סקר חדשות 13, 10% מהציבור לא יודעים אם מבצע החיסונים ישפיע על בחירתם. עם זאת, חשוב לזכור שההצבעה לא נשענת רק על נושא אחד ומאחורי ההחלטה עומדים גם אידיאולוגיה, שייכות ואסטרטגיה

זמן צפייה: 01:51